Visietekst tweede graad


De overgang van de eerste naar de tweede graad is voor veel leerlingen groot omdat de te verwerven kennis omvangrijker wordt en de te beheersen vaardigheden complexer. Er wordt een grotere inzet vereist. Er wordt een meer inzichtelijke verwerking van de leerstof verwacht, uiteraard afhankelijk van de richting die de leerling gekozen heeft. We verwachten wel van alle leerlingen in de tweede graad, ongeacht de richting die ze kozen, dat ze elke avond tijd nemen om de leerstof te verwerken.

Sommige leerlingen zullen merken dat hun beheersing van de basisvaardigheden gaten vertoont. Het was voor deze leerlingen in de eerste graad niet nodig om zeer grondig te studeren om mooie cijfers te halen. Daardoor bezitten zij essentiële onderdelen van de leerstof niet. Vakleerkrachten zullen voor deze leerlingen indien nodig een remediëringsaanbod doen. Uiteraard verwachten we een extra inspanning van de betrokken leerling om de achterstand weg te werken.

Enkele leerlingen komen tot de vaststelling dat hun werkmethode (die toereikend was t.e.m. het tweede jaar) hen niet toelaat de grotere leerstofhoeveelheden te verwerken. Voor hen bieden we extra lessen studiebegeleiding aan. Tijdens deze sessies leren ze planningen maken en worden verschillende methoden aangereikt om inhouden van uiteenlopende vakken te structureren en te memoriseren. Uiteraard kunnen ze ook nog bij hun individuele vakleerkrachten terecht voor tips en raadgevingen. Wie deze ook ter harte neemt en effectief uitvoert, verhoogt gevoelig zijn/haar slaagkansen.

Leerlingen die in de loop van het schooljaar moeilijkheden ondervinden met een vak krijgen van de vakleerkracht de nodige voorstellen tot remediëring. Hieronder staat een overzicht van remediëring (extra oefeningen, extra uitleg, studeertips,…) die de leerkracht kan aanbieden.

Extra oefeningen kunnen gemaakt worden op vraag van de leerling of de leerkracht. Het is in eerste instantie de bedoeling dat de leerling de oefeningen die in de klas gemaakt werden zelfstandig opnieuw maakt thuis. Als dit niet blijkt te lukken, kan de leerling de leerkracht aanspreken. Nadat de leerstof grondig is ingestudeerd, kan de leerling extra oefeningen maken via de weblinks of documenten op smartschool. De leerkracht kan de leerling ook verplichten om extra oefeningen te maken als blijkt dat die een deel van de leerstof niet voldoende beheerst. Deze oefeningen worden spontaan afgegeven door de leerling en verbeterd en van de nodige feedback voorzien door de leerkracht.

Een inhaalles kan om verschillende redenen worden aangeboden:

●    na een afwezigheid, om de gemiste leerstof in te halen;

●    na een les die de leerling moeilijk vond en niet heeft begrepen (voorwaarde: eerst les instuderen en oefeningen opnieuw maken, dan de leerkracht aanspreken);

●    om een toets voor te bereiden;

●    om een proefwerk in te kijken en feedback te horen.

Ons online leerplatform Smartschool biedt u de mogelijkheid het schoolleven van uw zoon/dochter van nabij te volgen. U kan de resultaten van de verschillende vakken vinden in skore. Als uw zoon/dochter remediëring aangeboden krijgt dan kan u dat aanbod en de mate waarin uw zoon/dochter er van gebruik maakte nalezen in het leerlingvolgsysteem.

Tijdens de tweede graad verwachten we dat leerlingen met meer verantwoordelijkheid zelf hun leerproces mee in handen nemen.  Als u als ouder de gewoonte hebt dagelijks de les op te vragen, zoek dan samen naar manieren voor uw zoon/dochter om zichzelf te controleren. Laat uw zoon/dochter zelf een planning maken maar blijf van op een afstand mee volgen. Zo helpt u uw zoon/dochter stappen te zetten in zelfstandig leren, wat nodig is om met succes een derde graad aan te vatten.

Zorg voor een goede leeromgeving: een eigen rustige plek met voldoende lucht, licht en rust. Uw zoon/dochter vindt het misschien leuk om in de huiskamer te studeren, waar hij/zij ook tv kan volgen, maar eigenlijk is dat geen goed plan. Maak ook afspraken over het smartphonegebruik tijdens het studeren. Vaak is dit een grote bron van afleiding en bevordert dit het geconcentreerd leren niet.

 

Terug naar remediëring