Visietekst eerste graad


De overgang van de lagere school naar de eerste graad is voor jullie een grote stap waar lang naar uitgekeken werd. Jullie zullen merken dat er een groot verschil in aanpak is tussen basisschool en secundair onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat jullie deze overgang vlot zullen maken. Wij staan klaar om jullie hierbij te begeleiden.

Een goede studiehouding, enthousiasme en motivatie zijn de basis voor mooie resultaten. In orde zijn met taken en het bijhebben van lesmateriaal zorgen ervoor dat je de lessen geconcentreerd kan volgen. We verwachten dat je elke avond tijd maakt om de leerstof te verwerken met behulp van het nodige studiemateriaal en correct ingevulde notities.Van jullie verwachten we ook het nodige engagement en voldoende verantwoordelijkheidszin om met succes te slagen.

Ons doel is uiteraard om jullie zo vlot mogelijk doorheen de eerste graad te loodsen en jullie de nodige competenties bij te brengen. Voor alle vakken krijgen jullie testen. Zo weet je of je de leerstof beheerst. De bedoeling is dat jullie de testen verbeteren om zo te leren van jullie fouten.De leerkracht volgt jullie resultaten op en stuurt bij waar nodig. Dit kan door de niet-begrepen leerstof te herhalen ofwel in de klas ofwel tijdens een inhaalles. Voor wiskunde en Frans organiseert de school remediëringsklassen op vaste dagen tijdens een achtste lesuur.Ook kunnen de vakleerkrachten extra oefeningen aanbieden. Het is wel belangrijk dat je eerst de oefeningen uit je werkboek hermaakt.Je hoeft niet altijd te wachten tot de leerkracht je aanspreekt. Neem zelf ook eens initiatief!

Een van de competenties waar we aan werken is het opstellen van een haalbare planning. Hiervoor is de ‘Planningsagenda’ een nuttig instrument. In het begin van het schooljaar besteden we extra aandacht aan het juist invullen en het gebruik ervan.

Met behulp van het mapje ‘Leren Leren’ reiken we studietips aan waarnaar vakleerkrachten tijdens hun lessen verwijzen.

Na een afwezigheid door ziekte zorgen jullie er zelf voor dat je ‘Planningsagenda’ en notities zo snel mogelijk bijgeschreven worden. Dit doen jullie thuis of tijdens de middagpauzes op vaste dagen in de bijschrijfklas. Medeleerlingen kunnen jullie helpen. Het is wel belangrijk dat jullie ouders je werkboeken zo vlug mogelijk bezorgen aan de school.Jullie proberen zelf eerst de gemiste leerstof door te nemen en oefeningen te maken. Wanneer er zich moeilijkheden voordoen, contacteren jullie zo vlug mogelijk de vakleerkracht voor een inhaalles.

Van u als ouder verwachten we betrokkenheid bij het leerproces van uw zoon of dochter. Wij hopen dat u de gewoonte hebt dagelijks de lessen en taken op te volgen. Zo zal u snel merken of er zich problemen voordoen en kan u de school contacteren.Op regelmatige basis organiseert onze school oudercontacten waar u de mogelijkheid hebt om vakleerkrachten te spreken.Het opvolgen van resultaten geeft een goed beeld van hoe uw zoon/dochter evolueert op studievlak. Dit kan via Smartschool.

 

Terug naar remediëring