Studiekeuzebegeleiding


Kiezen, keuzes maken: het is minder eenvoudig dan het soms lijkt. Het vraagt onder meer veel nadenken, om zich heen kijken, informatie verzamelen, tijd nemen…

Een belangrijk scharniermoment in de schoolloopbaan is de keuze na het 2e leerjaar secundair onderwijs.

Wij starten in het tweede trimester met een uitgebreid informatie- en begeleidingstraject:

  • Belangstellingstest

  • Analyse van de resultaten

  • Info studieaanbod

  • Infoavond voor ouders

  • CLB-medewerker in de klas

Onze leerlingen krijgen een advies over hun voorlopige keuze na het rapport ‘proefwerken 2e trimester’. Op het einde van het schooljaar geven de leerkrachten een definitief advies over de studiekeuze.

De overgang naar de derde graad is voor een groot aantal leerlingen een logisch vervolg van de keuze die ze in de tweede graad maakten.  Onze hulp en begeleiding is grotendeels gelijklopend met de overgang van 2e jaar naar het 3e jaar. Tijdens het tweede trimester is er een extra klassenraad voorzien als leidraad voor sturing en opvolging. Wij geven een voorlopig advies dat tijdens het oudercontact begin 3e trimester kan besproken worden en een definitief advies bij het eindresultaat in juni.

In het zesde jaar moet je alweer een erg belangrijke keuze maken. Ook hier willen we je graag bij helpen.

Eerst krijgen je ouders en jij informatie over de opbouw van hogere studies aan hogescholen en universiteiten. Je wordt wegwijs gemaakt in het puntensysteem, BAMA, mogelijke overgangen en onderwijsaanbod na het secundair.

Daarna kies je een leerkracht die jouw mentor wordt.  Deze leerkracht volgt je een heel schooljaar en geeft je een duwtje in de rug wanneer je keuzeproces dreigt stil te vallen.  Hij of zij denkt mee na, als je dat wil en staat heel het jaar voor je klaar. Op regelmatige tijdstippen komt je (voorlopige) keuze ter sprake in de klassenraad, en bij de klassenraad voor de paasvakantie, mag je zelf je verschillende opties komen voorstellen aan de vakleerkrachten. Zij geven je onmiddellijk hun advies en feedback.

Verder bezoeken we ook samen de SID-in, een beurs in Antwerpen waar alle hogescholen en universiteiten een stand hebben, en waar je met al je vragen terecht kan, we houden je op de hoogte van open lesdagen,  enz.

Elk jaar organiseren we ook een oud-leerlingenavond. Op vraag van onze zesdejaars nodigen we heel gericht bepaalde oud-leerlingen uit die een studierichting gevolgd hebben waarvoor onze zesdejaars ook interesse hebben. Zo krijgen leerlingen uit het zesde jaar de kans hun vragen rechtstreeks te stellen aan onze oud-leerlingen.

Tenslotte hebben we voor de leerlingen van het ASO een heel eigen, op maat uitgewerkte aanpak. Bij het vak seminaries word je vanaf het vijfde jaar stapsgewijs voorbereid op vervolgstudies. Je leert er zelfstandig werken, instructies opvolgen en deadlines respecteren: allemaal vaardigheden die je nodig hebt om later succesvol scripties, werken en verslagen te maken aan hogeschool of universiteit. Je start individueel, met studiewijzers (dit zijn zelfstandige opdrachten van de hoofdvakken), maar er komt ook groepswerk aan bod. In het zesde jaar werk je aan een scriptie en krijg je een individueel pakket op maat gemaakte ondersteunende leerstof in functie van je vervolgstudies.

Leerlingen uit het zesde jaar Ondernemen en Marketing leren deze vaardigheden met een vakoverschrijdende opdracht waar ze een heel jaar lang aan werken: de geïntegreerde proef.

Leerlingen die naar het vijfde jaar Economie-Moderne Talen gaan, en zeker weten dat ze later meer wiskunde nodig hebben dan het basispakket aanbiedt, kunnen reeds in het vijfde jaar een extra uur wiskunde volgen.

Alle leerlingen die op het einde van het vijfde jaar ASO al weten welke richting ze later uit willen, kunnen in het zesde jaar kiezen voor een extra uur wiskunde, wetenschappen of Spaans. Als je nog niet beslist hebt wat je verder wil gaan studeren, en je wil je opties nog breed open houden, kies je best voor een extra uur seminaries. In het derde trimester, krijg je dan een zelfstudiepakket met leerstof die de vakleerkracht individueel op jouw maat heeft samengesteld. Zo is iedereen maximaal voorbereid om met behoorlijke slaagkansen verder te gaan studeren.