Studieaanbod


Het Sint-Calasanzinstituut is een kleinschalige school. In de eerste graad is er een A- en B-stroom. In de 2de en 3de graad zijn er studierichtingen binnen de onderwijsvormen ASO, TSO en BSO.

MODERNISERING SECUNDAIR ONDERWIJS

Vanaf 1 september 2019 gaat de modernisering secundair onderwijs in voege voor alle leerlingen die starten in het eerste jaar. Wij spelen in op de modernisering door naast 27 uren basisvorming vier lesuren differentiatie en een gemeenschappelijk uur ICT aan te bieden. Binnen de differentiatie-uren kunnen leerlingen hun interesses en mogelijkheden verkennen in de diverse talentmodules. Vanaf 2020-2021 trekken we de modernisering door en gaan we aan de slag met vernieuwde talentmodules in het tweede jaar.