Schoolvisie : leren leven


2 Leren leven

Wij willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt. We willen onze leerlingen helpen zich goed te voelen met zichzelf, in hun klasgroep, in hun relaties, nu en later. Daarom hechten we veel belang aan groepsvorming, vertrouwen en samenwerking. We willen leerlingen leren respectvol op te komen voor zichzelf en voor anderen.

Leren samenleven

  • leefsleutels: werken aan een positief zelfbeeld door assertiviteitstraining, bouwen aan zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid leren nemen en om te gaan met gevoelens;
  • klasdagen bij het begin van het schooljaar om te werken aan een positief klasklimaat;
  • klasse X-spel in het derde jaar om elkaars eigenheid en talenten te leren kennen in een vernieuwde klasgroep;
  • een dag sociale vaardigheidstraining met in het derde jaar de nadruk op vriendschap en verliefdheid en in het vierde jaar relaties en seksualiteit;
  • een dag relatiebekwaamheid in het vijfde en het zesde jaar;
  • assertieve communicatie in het vijfde jaar;
  • groepsvormende tweedaagse: vertrouwen en samenwerken in verschillende jaren;
  • peter en meter: zesdejaars nemen eerstejaars onder hun vleugels om samen school te maken;
  • een pestactieplan om pesten te voorkomen en gericht aan te pakken.

Terug naar hoofdpagina schoolvisie.