Cel Leerlingenbegeleiding


In de school zelf is er een cel leerlingenbegeleiding. In het begin van het schooljaar worden de leden voorgesteld aan de leerlingen en wordt de werking toegelicht.

De cel leerlingenbegeleiding is samengesteld uit verschillende personeelsleden, de vertegenwoordiger van het CLB en de directeur.

De cel is er in de eerste plaats voor de leerlingen. Zij kunnen bij de individuele leden terecht voor advies en/of hulp.

Anderzijds kunnen ook de ouders contact opnemen met iemand van de cel.

De cel heeft een preventieve en een remediërende opdracht. In de cel wordt in team overlegd welke hulp we aan welke leerling kunnen bieden, in het bijzonder de sociale en emotionele begeleiding.

  • Een goed persoonlijk gesprek n.a.v. een emotioneel probleem.

  • Intakegesprekken voor leerlingen met extra zorg.

  • Opstarten van een plan ‘Verhoogde zorg’ voor leerlingen met specifieke problemen.

  • Opvolging van leerlingen met een plan ‘Verhoogde zorg’.

  • Doorverwijzing naar deskundigen indien nodig.

  • Overleg met klasleerkrachten en vakleerkrachten voor een optimale begeleiding van leerlingen.

  • Inhoudelijk werken rond volgkaarten.

  • Concrete afspraken maken voor de zorgklas.