CLB


Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Wat doen de CLB-medewerkers concreet?

  • Informeren, screenen, onderzoeken van leerlingen individueel of klassikaal

  • Begeleiden van leerlingen met ernstige en/of specifieke problemen. De leerlingen melden zichzelf aan, komen op vraag van de ouders of zijn doorverwezen door leerkrachten .

  • Informeren en ondersteunen van ouders.

  • Huisbezoek

  • Advies aan leerkrachten of cel leerlingenbegeleiding

  • Verwijzen naar en contacteren van externe hulpverlening.

Zij begeleiden de leerlingen vanaf de instap in de kleuterschool tot het verlaten van het secundair onderwijs.

Onze school werkt samen met CLB 1 Antwerpen middengebied Mgr.Donchelei 9  2290 Vorselaar 014/50 74 00    vorselaar@clb-ami1.be        

openingsuren: 9.00 u. – 12.00 u. en 13.00 u. – 16.00 u. ( op maandag tot 19.00 u.)

 

Onze CLB-medewerker is Kris Merckx