Bijschrijfklas


Zowel voor leerlingen 1e graad van de A-stroom als van de B-stroom is er tijdens 2 middagen de kans
om bij te schrijven. De notities van gemiste lessen worden bijgewerkt door de leerling eventueel geholpen
door klasgenoten. De leerkracht die toezicht houdt, kan bijsturen waar nodig.